De methode Mensendieck is ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1867-1957). Bess Mensendieck ontwikkelde aan het eind van de 19e eeuw een houdings- en bewegingsleer welke gekenmerkt werd door bewust en totaal bewegen.
Door oefentherapie gaan aangeleerde bewegingen automatisch verlopen. Oefeningen worden herhaaldelijk in het dagelijks leven functioneel toegepast. Bess Mensendieck startte in 1921 de Mensendieck opleiding in Amsterdam.
In 1925 startte de Nederlandse arts Anna Overduin op verzoek van Bess Mensendieck met het opleiden van de eerste Mensendieckleraressen in Nederland. Marie Cesar was één van haar eerste studenten. Rond 1928 start er een opleiding in Amsterdam. Later in de jaren 40 krijgen de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht hun eigen afdeling Mensendieck. Veel prominente artsen en wetenschappers staan achter haar systeem.

Oefentherapie Cesar
Marie Cesar (1894-1975) ontwikkelde de grondslag voor het beroep van oefentherapeut Cesar. Van 1925 tot 1927 volgt zij in Amsterdam de opleiding Mensendieck en aanvullende cursussen bij mevrouw Bess Mensendieck. Naast haar eigen praktijk in Amersfoort was zij werkzaam als docente aan de opleiding Mensendieck.
Marie Cesar had tegenstrijdige opvattingen over de methode Mensendieck. Gaandeweg ontwikkelde zij een eigen filosofie en bewegingsleer waarbij het ritmische element van de beweging een meer dominante plaats inneemt. In 1937 richtte zij haar eigen opleiding op.

Wettelijke erkenning
In 1972 zijn de beroepen oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck wettelijk erkend onder de wet op de paramedische beroepen (Wet BIG)). Als gevolg van de wettelijke erkenning volgde in 1974 de opname van de behandeling door een oefentherapeut Cesar & Mensendieck in het ziekenfondspakket.

VvOCM
De twee beroepen zijn in de loop van de tijd meer naar elkaar toe gegroeid. In een tijd met veel innovatie in de gezondheidszorg blijkt een gezamenlijke belangenbehartiging van oefentherapeuten Cesar & Mensendieck wenselijk. De fusie van de beroepsverenigingen vindt plaats in 2004. De beroepsvereniging spreekt nu van “De oefentherapeut”. De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (de VvOCM) behartigt de belangen van de aangesloten oefentherapeuten, optimaliseert en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.