De oefentherapeut bespreekt met u welke problemen u ervaart. Samen zoeken we naar een passende manier om hier mee om te gaan. We kijken bijvoorbeeld naar wat u zelf kunt doen om uw conditie te behouden. We oefenen bepaalde situaties in de praktijk en in de thuissituatie of op het werk.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson ontstaan problemen met bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. In de groepsbehandeling leren de deelnemers strategieën en trucjes aan om in het dagelijks leven beter te functioneren. Dagelijkse bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid en dit geldt zeker voor mensen met Parkinson. Als u regelmatig beweegt gaat uw lichamelijke én geestelijke gezondheid er op vooruit. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben veel baat bij bewegen.

Het doel van (groep)oefentherapie bij de ziekte van Parkinson is het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en het welbevinden. In de therapie leer je om slim en veilig te bewegen om vallen te voorkomen. Je leert bepaalde bewegingstrategieën om makkelijker op te staan of om te draaien in bed (functioneel oefenen).

In Langedijk zijn er oefengroepen voor mensen met de ziekte van Parkinson. De mensen helpen elkaar met praktische zaken en raken door het lotgenotencontact minder snel in een isolement.

De nadruk ligt altijd op veilig en met plezier bewegen.