De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt kan uiteenlopende klachten hebben, de ziekte van Parkinson is complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld hetzelfde. Veel voorkomende symptomen:
• Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
• Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie), ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
• Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
• Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
• ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.