ParkinsonNet is een initiatief van het Radboud UMC en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, hierdoor kunnen oa. problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse belangrijke activiteiten. ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen tijdens deze activiteiten behandelen en begeleiden.

Voor meer informatie www.parkinsonnet.nl

Korte film over ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.
Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door wetenschappelijk onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Guido van Hemessen is sinds 2008 ParkinsonNet therapeut verbonden aan twee netwerken, het Dijklander Ziekenhuis (locatie Hoorn) en de Noordwest Ziekenhuisgroep (locatie Alkmaar).

Kijk op de ParkinsonZorgzoeker.nl voor de specialisten bij u in de buurt.